ΕΠΩΝΥΜΊΑ: KEA MARINE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΌΣ ΤΊΤΛΟΣ:  KEA MARINE

ΑΡΓΕΜΗ: 162549903000

ΑΦΜ: 801744431
ΔΙΕΎΘΥΝΣΗ: ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΣΟΦΙΑΣ 120
ΤΚ:  11526
ΠΕΡΙΟΧΉ: ΑΘΗΝΑ
ΠΌΛΗ: ΑΘΗΝΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΈΣ: 1.για αόριστη διάρκεια, ο ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ, κάτοικος ΑΘΗΝΑΣ, επί της οδού ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΥ, αρ. 10 .
ΕΤΑΊΡΟΙ: 1. Ο εταίρος ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ του ΙΩΆΝΝΗ, κάτοικος ΑΘΗΝΑΣ, επί της οδού ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΥ, αρ. 10, ο οποίος για κεφαλαιακή εισφορά αξίας 10.000,00 X (100%) ευρώ έλαβε 10.000 X (100%) μερίδια .
ΤΗΛΈΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑΣ: 2107296000

ΚΕΦΆΛΑΙΟ: Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε 10.000,00 ευρώ που διαιρείται σε 10.000 εταιρικά μερίδια κεφαλαιακών εισφορών, ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ το καθένα και βεβαιώνεται από τους συμβαλλόμενους στο παρόν εταίρους ότι είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο κατά την σύσταση της εταιρείας. Ο συνολικός αριθμός των εταιρικών μεριδίων της εταιρείας ανέρχεται στα 10.000 μερίδια, ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ, τα οποία αντιστοιχούν σε 10.000 μερίδια κεφαλαιακών εισφορών, 0 μερίδια εξωκεφαλαιακών εισφορών και σε 0 εταιρικά μερίδια εγγυητικών εισφορών.